Deju līmeņi

Beginners - pats pirmais līnijdeju līmenis. Dejotāji dejo dejas ar vienkāršām kustībām, neizmantojot sinkopētus soļus, ritma lauzumus vai kādus citus sarežģītākus elementus. Tie vienkārši mācās vieglākos deju soļus, līdz jūtas komfortabli un prot tos izpildīt sabalansēti ar savu ķermeni.

Beginner/intermediate - otrais līnijdeju līmenis, kurā dejotāji dejo vienkāršas dejas, izmantojot roku, ķermeņa kustības, sejas izteiksmi utt.

Intermediate - trešais līnijdeju līmenis, kur dejotāji sāk izmantot dažādas variācijas, sinkopētos soļus, ritma lauzienus, ieskaitot arī pauzes un aiztures dejās.

Intermediate/advanced - ceturtais līnijdeju līmenis, kurā dejotāji dejo sarežģītas dejas, izmantojot sinkopētos deju soļus, ritma lauzienus, dažādas svara maiņas nestandarta uzsvaru vietās. Dejas tiek sadalītas vairākās daļās, piemēram, A, B, C (sekvences).

Advanced - piektais un augstākais līmenis, kur dejotāji dejo ļoti sarežģītus deju soļus, kombinējot kopā tos ar nestandarta skaitu (12-16 ciparu skaits posmā). Deja nebeidzas uz mūzikas posma uzsvērto takts daļu. Kad īsti tā beidzas, to zina tikai paši dejotāji. Šajās dejās daudz tiek izmantotas roku, delnu, ķermeņa kustības, kā arī tiek atspoguļotas individuālā stila un plastisko kustību iezīmes. Šī līmeņa dejotāji jūtas ļoti komfortabli un brīvi savā izpildījumā un kustībās.